Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Tervetuloa

Eräjärvi-Seura ry.

Eräjärvi-Seura ry. on kotiseutuyhdistys, joka on rekisteröity 1974. Eräjärvi-Seura ry. kuuluu jäsenenä mm. Suomen Kotiseutuliittoon ja Hämeen Heimoliittoon. Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi mm. paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa mm. lausuntoja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Seura harjoittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tutkimus-, tallennus ja julkaisutoimintaa sekä harjoittaa museotoimintaa: Eräjärven Kivimuseo ja Eräjärven kotiseutumuseo Roselli. Lisäksi kivikerhotoimintaa, joka on tauolla epidemian vuoksi.

Edelleen seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen välillä sekä syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Eräjärvi-Seura ry. toimii Eräjärvellä Pirkanmaalla.

Eräjärvi-Seura ry:n yhteystiedot:

Puheenjohtaja Tarmo Grönqvist 0400 605 704
Sihteeri Leena Hildén 040 5439 603

Sähköposti: erajarviseura(at)gmail.com

Eräjärvi-Seura ry:n jäsenmaksu 6€/vuosi/hlö.

Maksaminen: Pyydä tilinumero, yhteystiedot yllä tai kesäisin Eräjärven Kivimuseosta aukioloaikoina.